wie was Artaban

 Artaban, Christen avant la lettre

Volgens de overlevering was Artaban de vierde Wijze uit het Oosten. Door omstandigheden, hij helpt een op sterven na dode man, komt hij te laat om met de drie anderen op te kunnen trekken. Die gaan zonder hem. Hij reist ze achterna, maar telkens voelt hij onderweg de noodzaak anderen te helpen. Een joodse rabbi geeft hem de raad de nieuwe Koning te zoeken onder de armen,zieken en gevangenen. Hij volgt die raad op en helpt velen. Hierdoor duurt het drieendertig jaar voor hij in Jeruzalem arriveert. Dat is ten tijde van de kruiziging. Op zijn stervensbed, hij wordt die dag getroffen door een steen, vindt hij dan toch zijn Koning. Het verhaal eindigt met dit tweegesprek: “Maar Heer, wanneer zag ik u dan hongerig en heb ik u te eten gegeven? Of dorstig en heb ik u te drinken gegeven? Wanneer zag ik u dan als vreemdeling en heb ik u opgenomen? Of naakt en heb ik u gekleed? Wanneer zag ik u ziek of in de gevangenis en ben ik bij u gekomen? Drieëndertig jaar heb ik u gezocht, maar nooit heb ik u gevonden.” En Christus antwoordt: “Wat je voor mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan!”